Home Top menu Obchodní podmínky

Obchodní podmínky MEDISYNER s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti:

 Medisyner s.r.o., Lisabonská 799/8, Praha 9
 IČO: 24815349

 

I. Všeobecná ustanovení

 

 1.1. Obchodní podmínky vychází z obchodního a občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

► Obchodní podmínky pro spotřebitele (soukromé osoby) se řídí Občanským zákoníkem.
Následující práva má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku. Tato práva tedy nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (práva platí pro soukromé osoby, nikoli firmy s IČ). V případě uzavření smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů. V tomto případě se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i zboží které podléhá rychlému opotřebení, zkáze či zastarání. Záruka na zboží je v tomto případě poskytována dle občanského zákoníku.

► Obchodní podmínky pro firemní zákazníky (s přiděleným IČ) se řídí Obchodním zákoníkem. Obchodní podmínky mohou být upraveny smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím (obchodním partnerem).

 

 1.2. Závaznost objednávek

► Každá objednávka, kterou kupující odeslal přes internetový obchod je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Objednávka obsahuje název zboží, cenu s DPH a Vámi zadané údaje. Cena zboží neobsahuje náklady na dopravu. Ceny za dopravu jsou zobrazeny přímo v objednávce dle volby zákazníka.

 

 1.3. Práva a povinnosti

  1.3.1. Práva a povinnosti prodávajícího

► Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, dále pak odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího. Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat (např. v požadovaném množství). V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu, popř. telefon.

 

  1.3.2. Práva a povinnosti kupujícího

► Kupující vyplní pravdivé údaje v objednávkovém formuláři, všechny položky označené prodávajícím jako povinné jsou označené hvězdičkou. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího. Kupující má na základě, uzavřené kupní smlouvy na dálku (např. přes internetový obchod), zákona o ochraně spotřebitele č. 367/2000 Sb., právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

 1.4. Storno objednávky

► Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží – dodavatel již nemá zboží na skladě nebo výrazně změnil cenu). V případě stornování objednávky kupujícím je kupující povinen uhradit vzniklou škodu (pokud bylo již zboží zasláno, tak výlohy spojené s dodáním (náklady na dopravu) a pokud bylo zboží dle požadavků přizpůsobeno nebo přímo na míru objednáno tak vzniklou škodu v plném rozsahu).

 

 1.5. Dodací lhůty

► Dostupnost zboží (předpokládaný termín expedice) je uvedena u každého produktu.

► Dodávka zboží je nejčastěji realizována v termínu 1-7 pracovních dní od momentu obdržení objednávky, pokud u produktu nebyla uvedena jiná dostupnost.


► Dodávka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Při velkém množství přicházejících objednávek mohou být některé výrobky dodány formou další zásilky v pozdějším termínu ode dne obdržení objednávky.

►V některých případech se doba dodání může prodloužit z příčin nezávislých na našem e-shopu (např. výpadek skladových zásob u dodavatele, dovolená a podobně). Pokud tato situace nastane, zákazník je o této skutečnosti informován.

 

 1.6. Doprava a přebírání zboží

►Zboží zasíláme přepravní společností Česká pošta.
Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň jako daňový doklad a záruční list a je přiložena k zásilce.

 

 

 1.7. Platební podmínky

Platba na dobírku: zboží zaplatíte v hotovosti při jeho převzetí.
Platba předem převodem na účet: zboží uhradíte na základě výzvy k úhradě, kterou vám zašleme spolu s potvrzenou objednávkou. Zboží vám bude odesláno, nebo bude připraveno k vyzvednutí, až po jeho úhradě a naskladnění.

Platba kartou online přes ComGate: použití platebních karet VISA, MasterCard a Maestro je pohodlným a bezpečným způsobem bezhotovostní platby. Na rozdíl od výběru z bankomatu je tento způsob platby bez bankovního poplatku. Pro platbu kartou na internetu musíte mít pro toto kartu aktivovanou - informujte se ve své bance. Údaje ze své platební karty předáváte přímo bance, nikoli prodejci. Nikdo ze zaměstnanců nemá přístup k údajům o Vaší platební kartě. Přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard, V Pay, a Maestro.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

 1.8. Náklady na dopravu

► Platba na dobírku – cena dopravy s dobírkou je 102,- Kč s DPH
► Platba převodem – cena dopravy je 80,- Kč s DPH (standardní velikost balíku)
► Platba GoPay – cena dopravy je 80,- Kč s DPH (standardní velikost balíku)

Velikost standardního balíku je definována rozměry 25x20x5cm.

Větší balení je s příplatkem 69 Kč včetně DPH (max. 50x40x30cm)

► Na území České republiky činí sazba DPH na dopravu 21%.

► Balík je standardně odesílán přepravní společností Česká Pošta.

 

 1.9. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí

►Jako zákazník (kupující-spotřebitel) máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, postupujte dle níže uvedených podmínek:

► Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu a Vaším číslem účtu pro vrácení peněz.
► Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej na vlastní náklady zpět na naší adresu uvedenou v sekci „Kontakty“ za následujících podmínek: zboží by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.). Ke zboží doporučujeme přiložit například originál dokladu o koupi nebo jeho kopii, či jiný doklad o uskutečněné koupi, spolu s vyplněným formulářem „Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí“.
► Zboží musí být odesláno v uvedené lhůtě zpět (určující je datum odeslání). Zboží, prosíme, posílejte pojištěné a doporučeně, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat).
► Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 14 dnů od data doručení.

Kupující- spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

   a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 

   b) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

   c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

► Upozornění: podnikatel nemá ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Při nákupu na IČ přicházíte o ochranu, kterou zákon zaručuje kupujícím bez přiděleného IČ (spotřebitel).

► V  případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

 

 1.10. Výměna zboží

► Poskytujeme vám možnost výměny zboží do 14 dní od převzetí zboží. Výměna bude ze strany prodejce realizována v případě, že je požadované zboží dostupné. Rozhodnete-li se pro výměnu zboží v této lhůtě, postupujte dle níže uvedených podmínek:

► Kontaktujte nás s informací, že žádáte o výměnu zboží s uvedením data nákupu.
► Zboží zašlete na vlastní náklady zpět na naší adresu uvedenou v sekci „Kontakty“ za následujících podmínek: zboží by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.). Ke zboží doporučujeme přiložit doklad o koupi společně s vyplněným formulářem „Výměna zboží“.
► Zboží musí být odesláno v uvedené lhůtě zpět (určující je datum odeslání). Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat).
► Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám bude zboží vyměněno a zasláno na vaši adresu, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případech, kdy již požadované zboží není dostupné, a mohla by se tak prodloužit dodací doba, vás budeme kontaktovat.

► V  případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat vaší žádost a zboží vám bude vráceno na vaše náklady zpět.

► Pokud nastane ta situace, že si výměnou vyberete jiný - dražší typ výrobku a rozdíl si budete přát uhradit na dobírku, bude Vám započítáno k rozdílu ceny ještě doběrečné ve výši 30 Kč.

   1.11. Ochrana osobních údajů

Medisyner s.r.o., IČ: 24815349, věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V textu níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme a jaká jsou vaše práva.

Zásady ochrany osobních údajů v souladu s nařízeními GDPR.

 

Zpracováváme následující údaje:

► identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo (v případě registrace), IČO a DIČ (pokud jste podnikatel);

► kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;

► údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích.

 

Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zasíláme naše akční nabídky. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti, zpracováváme údaje o Vašich objednávkách.

To, že údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

- abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na odeslání zboží;

- pro potřeby platby;

- pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům (Česká pošta)

- v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také výrobci, dodavateli zboží nebo servisnímu centru.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

 

Práva

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

- vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;

- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném formátu.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Máte právo podat stížnost. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Napište nám na info[A]medisyner.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce.
 

Předávání údajů mimo EU

Vaše údaje nepředáváme do dalších zemí. 

 

  1.12. Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

► V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

 

 

 

II. Reklamační řád

 

► Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy zákazník vyjadřuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Reklamační řád vychází ze zákona o ochraně spotřebitele a obchodního a občanského zákoníku.

Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem. Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení reklamace. Povinností prodejce je reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Rozhodnout o ní prodejce podle zákona má ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V případě, že si reklamace vyžádá odborné posouzení nebo odstraňování vady, může prodejce vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů.

► Upozornění: V našem internetovém obchodě, kde se zabýváme prodejem zdravotnických pomůcek, je tedy vždy nutné odborné posouzení.

► Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.

 

 2.1. Odpovědnost prodejce

► Prodejce odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá žádné zjištěné vady. Daná věc má vlastnosti, které byly předem známi a které prodejce předem očekával s ohledem na povahu zboží. Zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodejce uvádí nebo ke kterému se obvykle používá. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveným podmínkám. Ke zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům (v závislosti na prodejci) i záruční list. V případě, že není přiložen záruční list, k prokázání reklamace slouží doklad o uskutečněné koupi.

 

 2.2. Práva z odpovědnosti za vady zboží

► Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

► Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodejce na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody z prodejce na zákazníka. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

► Reklamaci zboží může zákazník uplatnit osobně na provozovně v Třebíči,  nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu: Medisyner s.r.o., L.Pokorného 8/9, 674 01 Třebíč.

► V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou (poštou, PPL,…), měl by zákazník ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doklad o koupi, detailní popis reklamované závady (uvedený na reklamačním listu) a správné kontaktní údaje kupujícího.

► Zákazník je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě   společnosti Medisyner s.r.o.. Například dokladem o zakoupení zboží.

► Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

- prokazatelně nesprávným užíváním;

- užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;

- užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání;

► Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

► Na dárky, které prodejce poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

 

 2.3. Práva z vad zboží

► Nemá-li věc vlastnosti uvedené výše v kapitole „Odpovědnost prodejce“, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatnou opravu věci.

► Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

► Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodejce zákazníka před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

► Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoně. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

► V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

► Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

2.4.  Záruční doba

► Zákazník (kupující) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. Pro kupujícího podnikatele činí záruční doba obvykle dvanáct měsíců.

► Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 

 2.5. Vyřízení reklamace

► Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení reklamace. Povinností prodejce je reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Rozhodnout o ní prodejce podle zákona má ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V případě, že si reklamace vyžádá odborné posouzení nebo odstraňování vady, může prodejce vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů. Upozornění: V našem internetovém obchodě, kde se zabýváme prodejem zdravotnických pomůcek, je tedy vždy nutné odborné posouzení!

Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – podnikateli.

► Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.

► Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále je potřebné přiložit prodejní doklad, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že zákazník nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

► Při uplatnění reklamace, realizované na prodejně obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem.

 

 2.6. Odmítnutí přijetí reklamace

► Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Dále pak v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020.

Cookies